Dekorativni jastuci i filc vrećice

Dekorativni jastuci i filc vrećice  Dekorativni jastuci i filc vrećice
 FILC – jastuci i vrećice  filc jastuci 1402
 filc jastučić  jastučić

 

DEKORATIVNI JASTUCI I FILC VREĆICE

DEKORATIVNI JASTUCI OD FILCA - 40 x 40 cm,
Grafički dizajn Tamara Štambuk

FILC VREĆICE – 40 x 50 x 15 cm
Grafički dizajn Tamara Štambuk